Phone number: +4540390965

Number info
Location: Denmark
Carrier: tdc
Reviews
Dangerous rating:
75%
Reviews count: x7
Most recent review: 2020-12-20 13:32:00
Views
Views count x1
Most recent view: 2022-05-06
Ваше отношение:

Har fået en sms om en pakke der afventer afhentning i distributions terminal. Der er oplyst et link, som jeg kan søge min pakke på. Jeg antager at der er tale om svindel, da jeg aldrig har modtaget pakker eller besked om afhentning på den måde.

2 år siden

Fået tilsendt 3 gange engangskoder intet andet

2 år siden

Udgiver sig via SMS at være Pakkecenter, vil have at man indbetaler 15 kr. i manglende porto før man kan få sin pakke. Forsøg på at lokke kortnummer fra folk. SVINDEL. PAS PÅ.

2 år siden

Har modtaget sms angående tilgodehavende på kr. 849,19 og jeg kan få beløbet udbtalt på http://afresh.online/jtF Det vil og gør jeg ikke - når der ikke er noget navn på og har slået tlf nr op som fortæller det er ukendt - derfor denne kommentar

2 år siden

Sender SMS om at være udvalgt til at prøve et produkt i MATAS.

2 år siden

Her var ikke tale om et opkald men derimod 2 sms'er indeholdende såkaldte "engangskoder" som skulle gælde i 12 timer. Ingen andre detaljer.

3 år siden

Forsøg på lokke kontonummer mm.

4 år siden